Omgevingsmanagement voor uw project?

Vogelbuurt-Zuid Sliedrecht

De riolering in de Vogelbuurt-Zuid is aan vervanging toe. Nadat in de afgelopen 1,5 jaar de riolering in de Vogelbuurt-Noord is vervangen, is nu het zuidelijk deel aan de beurt. Tussen september 2021 en juni 2023 wordt de riolering in Vogelbuurt-Zuid vervangen. Aannemersbedrijf Van Hattum Infra verricht deze werkzaamheden namens de gemeente Sliedrecht. 

De werkzaamheden zijn verdeeld in meerdere fases en vinden plaats in een groot verspreidingsgebied in Vogelbuurt-Zuid. De bewoners krijgen gedurende een lange periode te maken met ingrijpende werkzaamheden en opengebroken straten. Voor van Hattum Infra was dit dé reden om een omgevingsmanager in te schakelen!

Voor dit project voeren wij het omgevingsmanagement uit. Na de gunning hebben wij de omgevingsscan gemaakt en vervolgens hebben we een projectwebsite ontwikkeld, een projectmagazine en een animatievideo gemaakt. Samen met de gemeente Sliedrecht en van Hattum Infra hebben we voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een digitale informatieavond voor bewoners georganiseerd. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van klachten en meldingen, evenals de communicatie met bewoners en ondernemers via bewonersbrieven, vergaderingen, inloopmomenten en keukentafelgesprekken. Het beheer van communicatiemiddelen zoals de projecttelefoon, de projectmail en het wekelijks up-to-date houden van de Bouwapp valt ook onder ons takenpakket. 

Werkzaamheden tijdens dit project zijn:

  •   riolering vervangen of relinen;
  •   reconstructie van het wegprofiel;
  •   opnieuw inrichten bestrating;
  •   trottoirs.

Project Details

PERIODE

September 2021 – juni 2023 

KLANT

Van Hattum Infra

PLAATS

Sliedrecht

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Sliedrecht