Bent u op zoek naar een omgevingsmanager voor uw project?

Laat het ons weten

Communicatie met omgeving

Goede communicatie vergroot het draagvlak in de directe omgeving van uw project. Daarmee ontzorgen we u en versterken we uw imago door bij te dragen aan een succesvol verloop van uw project. Onze omgevingsmanager vormt hét persoonlijk aanspreekpunt voor de omgeving, alle stakeholders en de opdrachtgever. Wij maken gebruik van diverse kanalen om alle omgevingsaspecten te beheersen. Zo maken wij veelal gebruik van de Bouwapp, bewonersbrieven, inloopmomenten, telefoon en e-mail. We verzorgen zowel het ontwerp, de opzet en de verspreiding van uw bewonersbrieven. Daarnaast staan we in nauw contact met bewonersverenigingen, buurtorganisaties en ondernemers, bijvoorbeeld door vergaderingen te begeleiden of bij te wonen. Ook faciliteren wij de informatiepunten en inloopmomenten, en zorgen we dat meldingen, klachten, én schadeclaims op passende wijze worden afgehandeld.

DeOmgevingsmanager_CommunicatieStakeholders

Klachtenafhandeling

“Wat gaat er met onze straat gebeuren? Hoe kan ik straks mijn huis bereiken? Kan de thuiszorg nog wel aan huis komen?” Zowel in de voorbereidingen als tijdens de uitvoering hebben omwonenden vragen over uw project.

Belangrijk is om direct gehoor te geven aan klachten en meldingen, zodat betrokkenen zich gehoord voelen en weten dat er serieus met hun bezorgdheid wordt omgegaan. Onze gemiddelde responstijd van de klachtenafhandeling is 8 uur. Wij proberen de meldingen en klachten altijd binnen 12 uur af te handelen. De meldingen komen bij ons binnen op een centraal punt (per telefoon, de Bouwapp en/of e-mail) en wordt vervolgens op eenduidige wijze door ons behandeld. 

Om de status van alle meldingen en klachten overzichtelijk te documenteren maken wij gebruik van een ‘Meldingen en Klachten Registratieformulier’. Vragen, meldingen en klachten kunnen via diverse communicatiemiddelen worden ingediend. Dit register is zeer gestructureerd en wordt dagelijks bijgehouden. Wij delen dit formulier periodiek met de opdrachtgever, vanaf de start tot aan het eind van het project, zodat de opdrachtgever een helder overzicht heeft van wat er speelt in de buurt. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende stakeholders.

Klachtenafhandeling_DeOmgevingsmanager

Omgevingsanalyse

Om draagvlak te kunnen creëren bij de omgeving is het enorm belangrijk om eerst een omgevingsanalyse uit te voeren. Een onderdeel hiervan is de stakeholdersanalyse. Welke stakeholders zijn direct én indirect betrokken bij uw project? Hoe kijken zij aan tegen het project? Welke belangen hebben zij zelf?Met de antwoorden op deze vragen kan er gekeken worden naar manieren om stakeholders zo goed mogelijk bij het project te betrekken.

Omgevingsanalyse_DeOmgevingsmanager

EMVI/BLVC-PLANNEN

Omgevingsmanagement wordt steeds vaker meegenomen in de beoordeling van EMVI- en BLVC-plannen. Het benoemen van de omgevingsmanager voor uw beoogde project levert een persoonlijke en tastbare benadering van uw plan op. Wat ons betreft is het dus een groot voordeel om al tijdens de beginfase van een EMVI- of BLVC-plan betrokken te zijn.

Door onze ruime ervaring met omgevingsmanagement zijn wij uitstekend in staat om het onderdeel ‘omgevingsmanagement’ te beschrijven in uw plan, uiteraard geheel volgens de gevraagde criteria. Wij zijn gespecialiseerd in communicatie voorafgaand en tijdens uw project. Heeft u zich inschreven voor een aanbesteding? Neem gerust contact met ons op. Wij ondersteunen u graag om de criteria Communicatie en Omgevingsmanagement voor uw aanbesteding te schrijven.

Wie gingen u voor?

Onze omgevingsmanagers zijn voornamelijk actief voor gemeenten en bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw.