Op zoek naar een
omgevingsmanager?

Maak kennis met de frisse omgevingsmanagement aanpak van De Omgevingsverbinder.

Rieke van Wijngaarden

Op zoek naar een
omgevingsmanager?

Maak kennis met de frisse omgevingsmanagement
aanpak van De Omgevingsverbinder.

Rieke van Wijngaarden

Omgevingsmanager inhuren

Een oplossing vinden waar alle partijen voordeel bij hebben is een moeilijke taak. Gelukkig bestaan er omgevingsmanagers. Een bouwproject brengt vaak complicaties met zich mee voor de omgeving. Hoe meer mensen last krijgen of last denken te krijgen van een project, hoe noodzakelijker een omgevingsmanager is om alle wensen en klachten te horen. Bent u op zoek naar een omgevingsmanager? De omgevingsmanagers van De Omgevingsverbinder staan voor u klaar.

Omgevingsmanager

Wat is een omgevingsmanager?

Omgevingsmanagement betekent alle aspecten en belangen van omgevingspartijen en stakeholders uitpluizen en die belangen zo goed mogelijk behartigen. Een omgevingsmanager houdt de relatie met de omgeving en stakeholders in balans tijdens een project. De omgevingsmanager brengt de belangen van de uitvoerende partij en omgevingspartijen in kaart en houdt tijdens het project contact met alle partijen in de omgeving. De omgevingsmanager luistert en houdt rekening met alle wensen en belangen om met creatieve oplossingen consensus te bereiken.

Het werk van een omgevingsmanager is veel meer dan alleen maar het informeren van de omgeving over de geplande werkzaamheden. Een omgevingsmanager wordt vaak al in de ontwerpfase van het project ingeschakeld voor het in kaart brengen van de omgeving en stakeholdermanagement.

Wat kan een omgevingsmanager betekenen voor uw organisatie?

Een omgevingsmanager neemt taken uit handen van de opdrachtgever of opdrachtnemer en ontzorgt op het sociale aspect van een project. Dat gebeurt soms in samenwerking met een communicatieadviseur van de opdrachtgever. De omgevingsmanagers van De Omgevingsverbinder kunnen alles van A tot Z overnemen: van het maken van een omgevingsscan tot een correcte afronding van het project met de omwonenden. Wij werken nauw samen met overheden, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat en verschillende aannemers op het gebied van infraprojecten en bouwprojecten.

Om te bepalen of een omgevingsmanager relevant is voor een project kijken we specifiek naar één factor: impact. Krijgen mensen last van de werkzaamheden? En hoeveel last krijgen ze? Een andere manier om naar de impact te kijken is door de betrokkenheid te peilen. Hoeveel waarde hechten mensen aan de projectomgeving? Hoe meer mensen er last van het project krijgen of denken te krijgen, hoe noodzakelijker het inschakelen van een omgevingsmanager is.

De omgevingsmanager maakt alle voorbereidingsstukken op het gebied van communicatie. De taken van een omgevingsmanager zijn onder andere:

 • Het maken van participatieplannen;
 • Een omgevingsscan uitvoeren;
 • Het opstellen van bewonersbrieven en management;
 • Het organiseren van bewonersavonden en informatiebijeenkomsten;
 • Het voeren van keukentafelgesprekken;
 •  Stakeholdermanagement.

Een omgevingsmanager is het eerste aanspreekpunt voor stakeholders, behandelt en registreert klachten en meldingen, overlegt met het projectteam en is verantwoordelijk voor verkeersplannen. De omgevingsmanager is simpel gezegd de regelaar in het project en verbindende factor tussen de opdrachtgever en de betrokkenen.

Stakeholder management

Stakeholders zijn personen, groepen of instanties die op wat voor manier dan ook belangen hebben bij uw project. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstellingen, buurtbewoners, lokale ondernemers, nood- en hulpdiensten en sportverenigingen. Stakeholdermanagement is het horen en reageren op alle belangen en wensen van stakeholders. Dit is een cruciaal onderdeel voor de succesvolle uitvoering van een project. Kort samengevat omvat het stakeholdermanagement vier stappen:

 1. Stakeholders identificeren met een stakeholderanalyse;
 2. Het bepalen van de invloed van stakeholders;
 3. Het opstellen van een omgevingsplan omtrent de stakeholders;
 4. De stakeholder betrekken bij het project of informeren.

Met een stakeholderanalyse onderzoeken we wie de stakeholders zijn en welke belangen ze hebben. Zodra we overzicht hebben over wat er in een omgeving speelt, richten we de omgevingsmanagementstrategie in en stemmen we de maatregelen af met de omgeving en de opdrachtgever. We willen stakeholders en belanghebbenden zoveel mogelijk laten participeren bij de maatregelen rondom een project. We laten de omgeving zoveel mogelijk meepraten over oplossingen. Met ondernemers en vertegenwoordigers van instanties organiseren we daarom meestal keukentafelgesprekken, zowel op locatie als digitaal.

Stakeholder Management

Omgevingsmanagement en communicatie

Als omgevingsmanagement goed gebeurt, verloopt een bouwproject of gebiedsontwikkeling soepel. Een van de onderdelen van omgevingsmanagement waar de omgevingsmanager verantwoordelijk voor is, is omgevingscommunicatie. De omgevingsmanagers van De Omgevingsverbinder verplaatsen zich in de schoenen van omwonenden en betrokkenen en bekijken hoeveel hinder er is bij een project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluidshinder, verkeershinder, lichthinder, geurhinder, schaduwhinder en trillingshinder. Omgevingscommunicatie draait om draagvlak creëren voor het project; de menselijke kant van een bouwproject. De omgevingsmanager informeert de buurt correct en tijdig en onderhoudt het contact tijdens het project.

Waarom de omgevingsmanagers van De Omgevingsverbinder?

De omgevingsmanager van De Omgevingsverbinder benaderen het werk vanuit het oogpunt van marketing en communicatie: het menselijke aspect staat bij ons voorop, want als de omgeving blij is met de aannemer, versterkt dat het imago van onze opdrachtgever. Wij staan centraal in de omgeving, in plaats van dat we de harde belangen van een project erdoor drukken. Onze omgevingsmanagers communiceren op een laagdrempelige manier, modern en vlot. We pakken de problemen gelijk aan en communiceren snel met stakeholders.

Wij vinden een goede samenwerking erg belangrijk. Dat betekent een samenwerking met de opdrachtgever én de omgeving. Het is onze taak om alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Daarom sluiten we een project altijd af met feedback van onze klanten. Dit zorgt ervoor dat wij altijd langdurige klanten hebben en gaan voor een langdurige, nauwe samenwerking.

Kies voor de omgevingsmanager van De Omgevingsverbinder. Neem nu contact met ons op.

De Omgevingsverbinder

Onze contact gegevens:

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN GRAAG

  VOORNAAM *

  ACHTERNAAM *

  EMAILADRES *

  TELEFOONNUMMER

  ONDERWERP

  HOE KUNNEN WE HELPEN?