Omgevingsmanagement voor uw project?

Herinrichting Bodegraven

Drie jaar geleden zijn de eerste plannen ontstaan om de dorpskern van Bodegraven aantrekkelijker te maken. De totstandkoming van dit project is bijzonder. Een groepje actieve centrumbewoners heeft zich onder de naam ‘Hart in Bodegraven’ verenigd, dit plan met hulp van adviesbureau Arcadis ontwikkeld en is het hele proces erg betrokken geweest. Deze verregaande samenwerking van inwoners met de gemeente voor een project op deze schaal is uniek.

In december 2020 heeft het college het definitieve ontwerp vastgesteld. Daarna is dit ontwerp vertaald naar een technisch ontwerp, dat aannemer Kleywegen gaat uitvoeren. Het ontwerp bevat ‘dorpse elementen’ zoals bomen, groen en aangename verblijfplekken. De dorpstuin voor het gemeentehuis wordt een unieke plek op het Raadhuisplein. Daarnaast komt er een speeltoestel voor kinderen en er is veel aandacht voor de voetganger en de fietser. Allemaal onderdelen die bijdragen aan de gewenste extra gezelligheid voor inwoners, toeristen en ondernemers. 

De bewoners en ondernemers krijgen gedurende deze periode te maken met opengebroken straten wat resulteert in omleidingen en ander oponthoud. Om de communicatie goed te laten verlopen besloot de aannemer de omgevingsverbinder in te schakelen! 

Voor dit project voeren wij het omgevingsmanagement uit tijdens de uitvoering. Allereerst hebben wij een communicatieplan opgesteld. Vervolgens hebben wij een flyer en magazine gemaakt en bij alle bewoners bezorgd. Ook hebben wij een digitale informatieavond georganiseerd. In samenwerking met de gemeente Sliedrecht gaan we met scholengemeenschappen uit de buurt een groenplantdag organiseren. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van klachten en meldingen, evenals de communicatie met bewoners en ondernemers via bewonersbrieven, vergaderingen, inloopmomenten en keukentafelgesprekken. Het beheer van communicatiemiddelen zoals de projecttelefoon, de projectmail en het wekelijks up-to-date houden van de Bouwapp valt ook onder ons takenpakket. 

Werkzaamheden tijdens dit project zijn:

  • nieuwe bestrating;
  • groenstroken aanleggen;
  • trottoirs.

Project Details

PERIODE

September 2021 –  December 2021

KLANT

Kleywegen

PLAATS

Bodegraven

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Bodegraven