Omgevingsmanagement voor uw project?

Groot onderhoud Oud-Hillegersberg

Tussen september 2021 en december 2022 wordt de riolering in een groot deel van de wijk Oud-Hillegersberg vervangen. Het vervangen van de riolering is noodzakelijk, omdat de riolering zijn levensduur (+/- 35 jaar) heeft bereikt. De uitvoering van dit project vindt in 6 fases plaats. Allereerst begint aannemer EVS Infrabouw met de werkzaamheden en vervolgens gaat nutspartij Stedin aan de slag met een aantal werkzaamheden. Niet alleen het riool wordt hier vervangen maar in een aantal straten worden er ook DIT-riolen aangelegd. DIT staat voor Drainage Infiltratie Transport. Bij neerslag wordt het regenwater via een DIT-riool naar het oppervlaktewater afgevoerd. 

De bewoners krijgen gedurende een ruim jaar te maken met ingrijpende werkzaamheden en opengebroken straten. Reden genoeg om een omgevingsmanager in te schakelen!

Voor dit project voeren wij het omgevingsmanagement uit. Na de gunning hebben wij de omgevingsscan gemaakt en samen met de gemeente Rotterdam en EVS Infrabouw een digitale informatieavond voor bewoners georganiseerd. Daarnaast hebben wij een uitgebreid projectmagazine gemaakt en deze onder de bewoners verspreid. Ook hebben wij een omgevingsscan en BLVC Plan opgesteld. Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van klachten en meldingen, evenals de communicatie met bewoners en ondernemers via bewonersbrieven, vergaderingen, inloopmomenten en keukentafelgesprekken. Het beheer van communicatiemiddelen zoals de projecttelefoon, de projectmail en het wekelijks up-to-date houden van de BouwApp valt ook onder ons takenpakket. 

Werkzaamheden tijdens dit project zijn:

  •   riolering vervangen en DIT-riool aanleggen;
  •   reconstructie van het wegprofiel;
  •   opnieuw inrichten bestrating;
  •   trottoirs.

Project Details

PERIODE

September 2021 – december 2022 

KLANT

EVS Infrabouw

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam