Omgevingsmanagement voor uw project?

Groot Onderhoud Jaffabuurt  

Na de zomer van 2023 start de gemeente Rotterdam met het vervangen van de riolering en de bestrating in de Jaffabuurt.  De gemeente Rotterdam heeft ons gevraagd het omgevingsmanagement op ons te nemen.  

De gemeente Rotterdam betrekt de bewoners en ondernemers actief bij het project. Via de interactieve website kunnen bewoners en ondernemers wensen of ideeën doorgeven over bijvoorbeeld afvalinzameling, (fiets-) parkeren, spelen en groen.  

 Zodra de aannemer in uitvoering gaat, nemen wij het omgevingsmanagement op ons door te communiceren met de bewoners en ondernemers via: 

  • Een inloopavond; 
  • De projecttelefoon en projectmail;  
  • De BouwApp waar we updates op plaatsen; 
  • Bewonersbrieven en tussentijdse informatieflyers;  
  • Keukentafelgesprekken; 
  • Inloopspreekuur (op verzoek).  
Omgevingsmanagement Jaffabuurt

Project Details

PERIODE

September 2022 – 2024

KLANT

Hendriks Infra   

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam