Omgevingsmanagement voor uw project?

Aanpak wateroverlast Prinsenpark

Delen van het Prinsenpark in Rotterdam IJsselmonde. staan vaak onder water wanneer er
sprake is van langdurige of hevige regenval. Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld veel plassen,
wat niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van het gras. Om de problemen die worden
veroorzaakt door het wateroverlast op te lossen, worden er verschillende werkzaamheden
uitgevoerd:

  • Het aanleggen van drainage. De drainagebuizen worden aangesloten op het riool
    voor regenwater waardoor water beter en sneller kan weglopen. Via deze buizen
    komt het water uiteindelijk in de sloot terecht.
  • Het graven van greppels. Dit zorgt ervoor dat het grasveld niet onder water blijft staan bij hevige regenval omdat het water in de richting van de greppels stroomt.
  • Het ophogen van de paden. Doordat de paden hoger worden, houden wandelaars droge voeten.

Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van klachten en meldingen, evenals
de communicatie met bewoners en ondernemers via bewonersbrieven, vergaderingen en
keukentafelgesprekken. Het beheer van communicatiemiddelen zoals de projecttelefoon, de
projectmail en het wekelijks up-to-date houden van de app “Rotterdam aan de slag” valt ook
onder ons takenpakket. Tenslotte zijn wij ook verantwoordelijk voor de afhandeling van alle
meldingen en klachten die binnenkomen via de gemeente Rotterdam. Wij beschouwen
onszelf als het centrale aanspreekpunt voor ondernemers en bewoners in de omgeving. Het
project is te volgen via de app “Rotterdam aan de slag” onder de projectnaam Prinsenpark.

Project Details

PERIODE

26 oktober 2020 – 5 maart 2021

KLANT

EVS Infrabouw

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam