Omgevingsmanagement
uitbesteden?

Maak kennis met de frisse omgevingsmanagement aanpak van De Omgevingsverbinder.

Rieke van Wijngaarden

Omgevingsmanagement
uitbesteden?

Maak kennis met de frisse omgevingsmanagement 
aanpak van De Omgevingsverbinder.

Rieke van Wijngaarden

Omgevingsmanagement

Een straat openbreken of een speeltuin ombouwen kan niet zonder overleg met omwonenden. Bij omgevingsmanagement wordt er in een vroeg stadium gekeken naar de belangen en problemen van de omgeving en stakeholders. Hoe meer impact een project op de omgeving heeft, hoe belangrijker goed omgevingsmanagement is.
Omgevingsmanagement is de laatste jaren sterk in opkomst. Voorheen ging de aannemer zelf langs de deuren om bewoners te informeren over de werkzaamheden, of werd er een brief gestuurd. Een tijdrovende klus waar de vaak technische aannemer niet om stond te springen. Daarom zijn er omgevingsmanagers. Omgevingscommunicatie is onderdeel van omgevingsmanagement: de omwonenden en stakeholders worden eerder betrokken bij het project.

Wat is omgevingsmanagement?

Omgevingsmanagement is alle aspecten en belangen van omgevingspartijen en stakeholders uitpluizen en die belangen zo goed mogelijk behartigen. De Omgevingsverbinder is de menselijke kant van omgevingsmanagement en richt zich vooral op communicatie met de omgeving en de stakeholders. Aan de ene kant is dat de omgeving. Dat zijn de ondernemers, bewoners, ziekenhuizen, openbaar vervoer en sportverenigingen die hinder ondervinden van gebiedsontwikkeling in hun omgeving. Alle mensen en instanties die fysiek op locatie zijn of gebruik maken van de locatie. Aan de andere kant staan de overheidsinstanties, aannemers, verkeerspartijen en ingenieursbureaus die er baat bij hebben dat een project goed wordt afgerond. Wij hebben een eigen blauwdruk voor hoe we projecten aanpakken, van kop tot staart.

Als omgevingsmanagement goed gebeurt, verloopt een bouwproject of gebiedsontwikkeling soepel. Er is bij omgevingsmanagement overlap met een aantal technische aspecten. Denk aan bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, kabels en leidingen en een groot deel vergunningen. Deze technische aspecten van omgevingsmanagement doet De Omgevingsverbinder zelf niet, maar we weten wel hoe we het beste samenwerken met partijen die technische zaken als specialisme hebben.

Omgevingsmanagement is belangrijk, omdat:

  • Omgevingsmanagement vertraging of hogere kosten voorkomt;
  • Projecten met omgevingsmanagement soepeler verlopen;
  • Met omgevingsmanagement vertrouwen en draagvlak van een project creëert;
  • Omgevingsmanagement een positieve impact heeft op het imago van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Als wij ons werk goed doen, komt de opdrachtgever goed over;
  • De focus van de aannemer echt op het werk kan liggen en communicatie in de bouw uitbesteed kan worden

Wat doet een omgevingsmanager?

Een omgevingsmanager is de schakel tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en betrokkenen. De omgevingsmanager zorgt ervoor dat iedereen tijdens een project op de hoogte is van ontwikkelingen, vooruitzichten en gevolgen. Het werk van een omgevingsmanager begint bij een omgevingsscan, waarbij de omgeving in kaart wordt gebracht en een analyse komt van de zaken waarmee een bouwer rekening moet houden. Simpel gezegd: wie ondervindt er in welke mate hinder van de werkzaamheden?

Tijdens een project is de omgevingsmanager veel op locatie aanwezig en houdt deze persoon contact met omwonenden. De omgevingsmanager gaat in gesprek met bewoners die last hebben van een project, maar ook met de aannemer. Aannemers profiteren van een omgevingsmanager, omdat er met omgevingsmanagement rekening wordt gehouden met de mensen en bedrijven die gebruik maken van de locatie. Hierdoor voorkomt de omgevingsmanager tijdrovende problemen.

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse: een nauwkeurige omgevingsscan

Een omgevingsanalyse, of omgevingsscan, is het inventariseren van de omgeving om stakeholders te bepalen en mogelijke problemen vooraf duidelijk te hebben. Zo komt de aannemer later in het project niet voor verrassingen te staan met stakeholders en komt het projectteam tot een beter resultaat. Een omgevingsanalyse bestaat uit een stakeholderanalyse (alle stakeholders in kaart brengen) en een analyse van het omgevingsgebied. Daarin tekenen we het gebied af waarvan we verwachten dat de werkzaamheden daar impact hebben. Dit gaat om bewoners, scholen, bedrijven en het verkeer, maar ook om andere points of interest. Denk aan elektrische laadpunten, plekken waar huisafval geplaatst wordt en parkeerplaatsen en toegangswegen voor invaliden.

Een omgevingsanalyse is voor een groot deel mensenwerk. De omgevingsmanager is regelmatig op de projectlocatie, filtert veel data en voorziet de data van duiding, zodat de omgeving begrijpt wat er gebeurt. De onderliggende vraag is bij een omgevingsanalyse elke keer anders.

Omgevingscommunicatie rondom bouwprojecten

Een van de onderdelen van omgevingsmanagement is omgevingscommunicatie. Omgevingsmanagement is goed voor omgevingscommunicatie rondom bouwprojecten.We verplaatsen ons in de schoenen van omwonenden en betrokkenen en bekijken hoeveel hinder er is bij een project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluidshinder, verkeershinder, lichthinder, geurhinder, schaduwhinder en trillingshinder. Omgevingscommunicatie rondom bouwprojecten draait om draagvlak creëren voor het project. De omgevingsmanager informeert de buurt correct en tijdig en onderhoudt het contact tijdens het project. Omgevingscommunicatie moet toegankelijk zijn. De omgevingsmanagers van De Omgevingsverbinder antwoorden snel, zijn benaderbaar en houden nauw en intensief contact met betrokkenen. Daarin gaan wij een stapje verder: door dit goed te doen creëer je al draagvlak voor het project, maar we zorgen ook voor draagvlak bij de stakeholders. Door goed omgevingsmanagement heeft de stakeholder het gevoel gehoord te worden.

Omgevingscommunicatie

Omgevingsapp: dagelijks communiceren met de omgeving

Omgevingscommunicatie rondom bouwprojecten doet De Omgevingsverbinder onder andere met een omgevingsapp. De omgevingsapp is een duurzame manier van communiceren, omdat we hiermee in veel gevallen de traditionele brief vervangen. De gevolgen van papier voor de portemonnee en de aarde worden hiermee bespaard. De traditionele bewonersbrief gebruiken we nog steeds in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als er in een wijk veel oudere mensen wonen die minder goed kunnen omgaan met een app. Deze omgevingsapp is een laagdrempelige manier van communiceren met de omgeving. Dit gaat twee kanten op: in de omgevingsapp staat meer informatie en er is ruimte voor omwonenden om vragen te stellen over het project. In de app staan interviews met stakeholders, quizzes en weetjes. We gebruiken de omgevingsapp als een socialmediakanaal.

Waarom De Omgevingsverbinder voor uw project

De Omgevingsverbinder is gespecialiseerd in omgevingsmanagement bij bouw- en infraprojecten. Ons team van enthousiaste omgevingsmanagers, ontwerpers en tekstschrijvers houdt de buurt betrokken en geïnformeerd. De Omgevingsverbinder creëert draagvlak voor ieder project. Wij zijn laagdrempelig, vlot en modern. Efficiënte en effectieve communicatie vinden we erg belangrijk. Daarom gebeurt bij ons alles op één plek: er is geen extern marketingbureau nodig voor de communicatie. Onze kracht ligt in omgevingscommunicatie tijdens de realisatiefase van een project. Wij behartigen alle belangen. Neem direct contact met ons op.