Bent u op zoek naar een omgevingsmanager voor uw project?

Stakeholdersanalyse

Voorafgaand aan een project maken wij een overzicht van alle relevante stakeholders in de omgeving. Met de stakeholderanalyse maken wij een inschatting van de impact van het project en de belangen per stakeholder. Enkele voorbeelden van stakeholders:

  • Bewoners
  • Ondernemers
  • (sport) Verenigingen
  • Nood- en hulpdiensten
  • Openbaar vervoer
  • Overheid-instanties

Alle stakeholders worden op een passende en adequate manier vooraf geïnformeerd. Dit kan op verschillende manier en hangt af van de ingeschatte impact en mogelijke issues. Bij een hoge impact prefereren wij een keukentafelgesprek, waar wij persoonlijk langs om de tijdelijke situatie uit te leggen. Ook worden stakeholders gedurende het project op de hoogte gehouden, hier kunt u daar meer over lezen.

Issuemanagement

Tijdens projecten komen geregeld issues naar voren, als omgevingsmanager is het ons doel om vooraf deze issues zoveel mogelijk in kaart te brengen. De werkzaamheden kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het parkeerterrein van de lokale kerk tijdelijk niet bereikbaar is, dat vrachtwagens niet meer voor de deur kunnen laden en lossen bij de lokale supermarkt, dat een buurt te maken krijgt met wateroverlast of dat bomen afsterven. Wij verwerken alle belanghebbenden in een projectomgeving en de (mogelijke) gevolgen van een project voor de omgeving in een omgevingsscan. Hierdoor kunt u anticiperen op eventuele problemen en gaat uw project goed voorbereid van start.

Gedurende de werkzaamheden kunnen onverhoopt nieuwe issues naar voren komen. Met ons uitgebreide meldingenregistratie kunnen stakeholder 24/7 ons informeren. Wij pakken de issues binnen 24 uur op en informeren waar nodig de juiste personen.