Reconstructie Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan (De Bouwapp)

De bewoners van een karakteristieke laan in het Rotterdamse stadsdeel Hillegersberg, hebben gedurende een jaar te maken met werkzaamheden in hun leefomgeving. Het is een integraal project waarbij het vervangen van het riool de aanleiding vormt voor allerlei verschillende werkzaamheden. Voor deze case hebben wij omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden geïnterviewd. Zij is namens aannemer EVS Infrabouw de omgevingsmanager van dit impactvolle project. Hierbij zet ze naast haar enthousiasme ook De BouwApp succesvol in.

Rieke van Wijngaarden Omgevingsmanager

Kastanjebomen op het riool

De voor de meeste Nederlanders onuitspreekbare Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan is een schitterende laan in het lommerrijke stadsdeel Hillegersberg. De volwassen kastanjebomen vormden jarenlang het door de bewoners zo geliefde karakteristieke uitstraling van de laan. Helaas waren het juist deze bomen die het nodig maakte om het straatbeeld voorgoed te veranderen. Uit inspecties bleek dat er scheuren en zware erosie in het riool aanwezig waren. Doordat het riool onder de bomen ligt groeide de rioolbuizen vol met boomwortels. Ook hadden de bomen de kastanjebloedingsziekte, met omgevallen bomen met grote schade tot gevolg.

Emotionele impact

Niemand zal verbaasd zijn dat de aankondiging dat de bomen worden vervangen als een mokerslag binnenkwam bij de bewoners. Omdat de kastanjebomen het karakter van de laan bepalen, vrezen de bewoners niet alleen dat hun leefomgeving verandert, maar dat het project ook nog eens een negatieve impact kan hebben op de waarde van hun woning. Bovendien staat er maar zelden iemand te juichen als er een project met een looptijd van 13 maanden voor de deur plaatsvindt.

Omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden

Dit alles vraagt om vakkundig omgevingsmanagement. En daar komt Rieke van Wijngaarden om de hoek kijken. Namens aannemer EVS Infrabouw is ze naar tevredenheid van de gemeente Rotterdam omgevingsmanager bij het project op en rond de Kleiweg- Uitweg.  Haar enthousiaste en creatieve werkwijze moeten bijdragen aan een project waarbij niet hinder en overlast, maar een positieve en betrokken omgeving de boventoon voeren.

Omgevingsmanagement draait om het betrekken van de omgeving. Dat gaat veel verder dan informeren alleen. Het gaat erom dat de mensen zich oprecht gehoord voelen, dat het als het ware een gezamenlijk project wordt. Dat doe ik door met de mensen in gesprek te gaan, mezelf echt in te leven en samen te werken aan een positieve sfeer en mindset bij de omgeving.

De BouwApp maakt communicatie laagdrempelig in corona-tijd

Normaal gesproken probeert Rieke zichtbaar en toegankelijk te zijn voor de omgeving. De situatie rondom corona maakt dit een stuk lastiger. Ze kan niet meer fysiek in gesprek gaan met de bewoners om het vertrouwen te winnen. Daardoor is De BouwApp een belangrijkere rol gaan spelen bij de omgevingscommunicatie.

We hebben in bewonersbrieven en via bouwhekdoeken iedereen gewezen op De BouwApp. Daar kunnen ze mij rechtstreeks aanspreken en reageer ik binnen een dag. De bewoners maken daar uitstekend gebruik van.

omgevingsmanager

Klachten omzetten in iets positiefs

Rieke ziet klachten en meldingen vanuit de omgeving als iets positiefs. “Het toont de betrokkenheid van de buurt aan. Een klacht of melding biedt de kans om in gesprek te gaan en vormt vaak de input voor ideeën waar uiteindelijk iedereen in de omgeving van profiteert.” Als voorbeeld noemt ze meldingen tijdens de uitzonderlijke omstandigheden tijdens de start van het project, tijdens de intelligente lockdown vanwege het coronavirus.

Creatief zijn in corona-tijd

Via bewonersbrieven en De BouwApp hebben we bewoners gevraagd om vanwege het project al het overhangend groen te verwijderen. De bewoners deden dit graag maar maakten zich wel zorgen over het wegbrengen van het groen naar het milieupark. Bewoners wilden deze plek liever vermijden vanwege vanwege de plotselinge drukte sinds de corona maatregelen.” Daarop heeft Rieke met haar collega’s een tijdelijk groenstort opgetuigd in de laan en bracht de bewoners daarvan op de hoogte met De BouwApp. Zo werd de bewoners een bezoekje aan het milieupark bespaard.

Omgevingsverbinder Coronamaatregelen

Anderhalve meter afstand

Omdat de laan is opengebroken heeft de aannemer loopschotten neergelegd. Via De BouwApp meldde een bewoner aan Rieke dat het lastig was om op deze platen tijdens het passeren van tegenliggers anderhalve meter afstand te bewaren. Rieke is direct ter plaatse gegaan om met collega’s te kijken of ze dit op konden lossen. Het resultaat: passeerstroken. Uiteraard bracht Rieke de bewoners op de hoogte via De BouwApp.

Omgevingsmanagement Coronamaatregelen