Omgevingsmanagement voor uw project?

Reconstructie Kleiweg – Uitweg

De reconstructie Kleiweg – Uitweg is een grootschalig integraal project met diverse onderhouds- en veiligheidswerkzaamheden, namelijk:

 •       Vervanging riolering
 •       Vernieuwen kabels en leidingen
 •       Vervangen tramrails
 •       Verbeteren toegankelijkheid tram- en bushaltes
 •       Verbeteren van de verkeersveiligheid
 •       Verbeteren positie fietser
 •       Verbeteren oversteek
 •       Verbeteren van delen van de trottoirs
 •       Vernieuwing verkeerslichten-installatie
 •       Werkzaamheden openbare verlichting
 •       Verplaatsen spanmasten RET

Voor dit project zijn wij door aannemer EVS Infrabouw ingezet als operationeel omgevingsmanager. We zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van klachten en meldingen, runnen de inloopochtenden en verzorgen de communicatie met bewoners en ondernemers via bewonersbrieven, vergaderingen en keukentafelgesprekken. Het beheer van communicatiemiddelen zoals de projecttelefoon, de projectmail en het wekelijks up-to-date houden van de Bouwapp valt ook onder ons takenpakket. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor alle meldingen en klachten die binnenkomen via de gemeente Rotterdam. Tenslotte organiseren wij ook nog diverse evenementen rondom dit project, zoals het ‘Sinterklaas Clubhuis’, het ‘Kerstmis Clubhuis’ en het openingsfeestje van de Kleiweg – Uitweg.

Project Details

PERIODE

Augustus 2019 – Juni 2020

KLANT

EVS Infrabouw

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam

Wat stakeholders zeggen over onze project aanpak

Als ondernemer ben je nooit blij als de straat voor bijna een jaar opengebroken ligt. Dat kost veel omzet en klanten. Een omgevingsmanager die alle belangen goed in de gaten houdt, meedenkt en oplossingen aandraagt en tot uitvoering brengt  is voor alle partijen dan heel belangrijk.

Rieke is zo’n omgevingsmanager, zij heeft voor de ondernemers op de Kleiweg binnen haar mogelijkheden zeer veel gedaan. Zo zijn de ondernemers die moeilijk bereikbaar waren middels bouwdoeken in het voetlicht gezet, zijn er tijdens de feestdagen activiteiten georganiseerd waarbij ondernemers en bewoners geholpen worden met het boodschappen doen, laden en lossen, maar denk ook aan activiteiten voor kinderen en volwassenen, waardoor de consument naar het gebied bleef komen. Met name haar persoonlijke inzet, doortastendheid en betrokkenheid maakt dat het project op een goede manier tot stand kan worden gebracht en iedere ondernemer, bewoner gehoord wordt en problemen, indien mogelijk, verholpen worden.

Angelique de Wolf
Voorzitter BIZ Kleiwegkwartier