Omgevingsmanagement voor uw project?

Henri Eversstraat

In opdracht van Gemeente Rotterdam voert Hendriks Infra werkzaamheden uit aan de Henri Eversstraat, Viergeverstraat en De Klerkstraat. Aanleiding voor het project is het verouderde riool. Stedin en Evides waterbedrijf voeren gelijktijdig werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. Bij de rioolvervanging wordt er een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Het afvalwater wordt dan afgevoerd via het vuilwaterriool en het regenwater gaat dan direct naar de sloot en hoeft niet onnodig gezuiverd te worden. Ook bovengronds brengt Hendriks Infra wijzingen aan. De buitenruimte wordt opnieuw ingericht en bestraat, ze brengen een groenstrook aan in de bermen en de huidige verlichting vervangt Hendriks door ledverlichting. 

Hinder
De werkzaamheden hebben impact op de bereikbaarheid van de woningen en de parkeergelegenheden. Ook moeten omwonenden hun afval tijdelijk ergens anders naartoe brengen. Van sommige bewoners wordt gevraagd om overhangend groen te verwijderen. Daarnaast is er sprake van ‘gebruikelijke hinder’ die bij de werkzaamheden horen, zoals geluid en trillingen. Goed omgevingsmanagement met duidelijke communicatie zijn dus onmisbaar. Daarom heeft Hendriks Infra de Omgevingsverbinder ingeschakeld. 

Aanpak
Onze topper Nikki van Alphen treedt bij dit project op als omgevingsmanager namens Hendriks Infra. Zij zorgt ervoor dat de omwonenden op de hoogte zijn van de werkzaamheden en weten welke hinder ze kunnen verwachten. Daarnaast is Nikki het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. Ook is ze beschikbaar voor een persoonlijke afspraak. Omwonenden kunnen daardoor rekenen op tijd en aandacht. Tijdens het project plaatst Nikki updates op de ‘Rotterdam aan de Slag App’ van de gemeente. 

Henri Eversstraat

Project Details

PERIODE

Maart 2022 – Augustus 2022

KLANT

Hendriks Infra

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam