Omgevingsmanagement voor uw project?

Reconstructie Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan

In de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan spelen een aantal zaken. Sommige kastanjebomen hebben de kastanjebloedingsziekte en moeten gerooid worden. Daarnaast moet de riolering worden vervangen. De verwachting is dat alle kastanjebomen op termijn gerooid moeten worden. Uit rioolinspecties is gebleken dat er boomwortels in het riool gegroeid zijn. Dit kan in de toekomst tot calamiteiten aan het riool leiden. Door het riool te vernieuwen zorgt de gemeente ervoor dat het riool in de toekomst goed blijft functioneren. Werkzaamheden tijdens dit project zijn:

  •   Riolering vervangen
  •   Aanleg DIT-riolering
  •   Huisaansluitingen
  •   Singelverbindingen aanbrengen
  •   Reconstructie van het wegprofiel
  •   Opnieuw inrichten bestrating
  •   Trottoirs

Voor dit project zijn wij ingezet als strategisch en operationeel manager. Na de gunning hebben wij de omgevingsscan gemaakt en samen met de gemeente Rotterdam een informatieavond voor bewoners georganiseerd. Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van klachten en meldingen, evenals de communicatie met bewoners en ondernemers via bewonersbrieven, vergaderingen en keukentafelgesprekken. Het beheer van communicatiemiddelen zoals de projecttelefoon, de projectmail en het wekelijks up-to-date houden van de Bouwapp valt ook onder ons takenpakket. Tenslotte zijn wij ook verantwoordelijk voor alle meldingen en klachten die binnenkomen via de gemeente Rotterdam.

Project Details

PERIODE

April 2020 – Mei 2021

KLANT

EVS Infrabouw

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam

Wat stakeholders zeggen over onze project aanpak

Ik heb Rieke leren kennen als een onmisbare schakel tussen alle stakeholders. Zij ontzorgt ons als opdrachtgever door haar oplossingsgerichte rol als omgevingsmanager. Zij maakt zich het project snel eigen, weet wat de aandachtspunten zijn, is zeer goed benaderbaar voor alle stakeholders, is administratief zeer sterk en probeert daar waar mogelijk eenieder een ondersteunende hand te bieden.

Kortom, een aanwinst voor het project én het team.

Hans Kea
Projectmanager Stadsbeheer Openbare Werken, Gemeente Rotterdam