Omgevingsmanagement voor uw project?

Omgevingsmanagement herinrichting Huniadijk en omgeving

Tussen januari 2021 en eind 2022 worden de Huniadijk en omliggende straten in de gemeente Rotterdam opnieuw ingericht. Aannemersbedrijf Hendriks Infra vervangt hierbij het riool in de wijk. In plaats van één buis, komen er twee rioolbuizen: eentje voor het water uit de huizen en eentje voor de afvoer van regenwater. Tegelijkertijd voeren Evides Waterbedrijf en netbeheerder Stedin onderhoud uit aan de kabels en leidingen voor drinkwater, gas en elektriciteit.

De werkzaamheden zijn verdeeld in meerdere fases en vinden plaats in een groot verspreidingsgebied met 2500 inwoners. Zij krijgen gedurende een lange periode te maken met ingrijpende werkzaamheden en opengebroken straten. Reden genoeg om een omgevingsmanager in te schakelen!

Project Details

PERIODE

Januari 2021 – Eind 2021

KLANT

Hendriks Infra

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam

Huniadijk Werkzaamheden Omgevingsmanagement

Onze taken en verantwoordelijkheden in de opstartfase

Het is belangrijk dat de omgeving goed op de hoogte wordt gebracht van de uit te voeren werkzaamheden en de gevolgen hiervan op hun dagelijks leven voordat een project van start gaat. Voor de aanvang van het project hebben wij daarom de volgende taken op ons genomen:

  • Het uitvoeren en schrijven van een omgevingsscan en BLVC-plan
  • Het schrijven en laten bezorgen van bewonersbrieven door onze partner bewonersbrief.nl
  • Het voeren van keukentafelgesprekken met lokale ondernemers
  • Het ontwerpen en laten drukken van bouwborden
  • Het maken van een faseringsplan
  • Het schrijven van een OV-omleidingenplan incl. kaarten voor vervoersbedrijf RET

Onze taken en verantwoordelijkheden in de realisatiefase

Wij zijn gespecialiseerd in het omgevingsmanagement in de realisatiefase van een project. Nu de werkzaamheden zijn begonnen, onderhouden onze omgevingsmanagers nauw contact met de omgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor alle communicatie en fungeren als het aanspreekpunt voor de buurt. Dit doen zij onder andere door:

  • De Rotterdam aan de slag!-app bij te houden. Dit is een app van de gemeente Rotterdam waarop actuele informatie te vinden is over werkzaamheden binnen gemeentelijke projecten.
  • Het afhandelen van meldingen en klachten door oplossingen te bieden bij problemen binnen het werkgebied.
  • Het schrijven en laten bezorgen van bewonersbrieven door partner Bewonersbrief.nl.
  • Het voeren van keukentafelgesprekken met ondernemers voor de start van iedere nieuwe fase in het project.