Omgevingsmanagement voor uw project?

Zestienhovensekade-West

Tussen maart 2021 en met april 2022 vinden er rioolwerkzaamheden aan de Zestienhovensekade-West plaats. Het vervangen van de riolering is hier noodzakelijk, omdat de riolering het einde van zijn levensduur (+/- 35 jaar) heeft bereikt. De riolering van de Zestienhovensekade-Oost is zo’n 2 jaar geleden reeds vervangen. Dit maakt dat straks na het vervangen van de riolering en het straatwerk de gehele Zestienhovensekade dezelfde uitstraling heeft er en weer 35 jaar tegenaan kan! 

Het werk aan de Zestienhovensekade-West kende een lange voorbereiding. Van het maken van inrichtingsplannen tot aan het definitieve ontwerp. Vervolgens zijn de bewoners betrokken bij het vormen van de inrichtingsplannen. In maart 2021 is aannemer EVS Infrabouw van start gegaan met de werkzaamheden. 

De bewoners en ondernemers krijgen gedurende deze periode te maken met opengebroken straten wat resulteert in omleidingen en ander oponthoud. Wij helpen de aannemer maar al te graag om alle stakeholders te ontzien en te voorzien van de juiste informatie! 

Na de gunning hebben wij de omgevingsscan gemaakt, een BLVC plan opgesteld en samen met de gemeente Rotterdam en EVS Infrabouw een informatieavond voor bewoners georganiseerd. Om de bewoners ruim van te voren inzicht in dit project te kunnen geven hebben wij een uitgebreid projectmagazine opgesteld. Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van klachten en meldingen, evenals de communicatie met bewoners en ondernemers via bewonersbrieven, vergaderingen, inloopmomenten en keukentafelgesprekken. Het beheer van communicatiemiddelen zoals de projecttelefoon, de projectmail en het wekelijks up-to-date houden van de Bouwapp valt ook onder ons takenpakket.

Werkzaamheden tijdens dit project zijn:

  • riool aanleggen;
  • huisaansluitingen aanleggen;
  • trottoirband aanleggen; 
  • recreatiepad aanleggen.

Project Details

PERIODE

Maart 2021 – april 2022

KLANT

EVS Infrabouw

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam