Omgevingsmanagement voor uw project?

Omgevingsmanagement gebiedsontwikkeling Het Nieuwe Dorp Heijplaat

Tussen november 2020 en het voorjaar van 2021 werkt aannemersbedrijf Hendriks Infra aan de buitenruimte van de gebiedsontwikkeling het Nieuwe Dorp op Heijplaat in Rotterdam. Tijdens dit project worden er diverse riool- en straatwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats in een gebied dat al geruime tijd in ontwikkeling is. In 2016 startte hier de bouw van 170 energieneutrale woningen.

Gedurende deze werkzaamheden krijgen omwonenden te maken met wegafsluitingen, opgebroken straten en trillings- en geluidshinder. Wij zijn tijdens project verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en fungeren als het aanspreekpunt voor de omgeving.

Onze taken en verantwoordelijkheden in de opstartfase
Omdat de bewoners van deze wijk al geruime tijd met bouwwerkzaamheden te maken hebben, is belangrijk dat zij op de hoogte blijven van de uit te voeren werkzaamheden en de gevolgen hiervan op hun dagelijks leven voordat het project van start gaat. Voor de aanvang van het project hebben wij daarom de volgende taken op ons genomen:
• Het schrijven van een BLVC-plan
• Het schrijven en laten bezorgen van bewonersbrieven door onze partner Bewonersbrief.nl

Onze taken en verantwoordelijkheden in de realisatiefase
Wij zijn gespecialiseerd in het omgevingsmanagement in de realisatiefase van een project. Tijdens dit project zorgen wij voor:
• Het bijhouden van de BouwApp. Hierop worden regelmatig foto’s en (korte) berichten geplaatst met actuele informatie over de werkzaamheden
• Het afhandelen van meldingen en klachten door oplossingen te bieden bij problemen in het werkgebied
• Het schrijven en laten bezorgen van bewonersbrieven door partner Bewonersbrief.nl
• Het ontwerpen, laten bedrukken en ophangen van bouwhekdoeken. Meer informatie? Volg dit project op de BouwApp

Project Details

PERIODE

November 2020 – Voorjaar 2021

KLANT

Hendriks Infra

PLAATS

Rotterdam

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam

  • Witte Dorp Omgevingsmanagement
  • Witte Dorp Omgevingsmanagement
  • Witte Dorp Omgevingsmanagement