Omgevingsmanagement voor uw project?

Bruggen van het Lint

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer voert Maas BV werkzaamheden uit in Badhoevedorp. In de gebiedsontwikkeling ‘Het Lint’ in het centrum van Badhoevedorp, komt een nieuwe wandel- en fietsroute. Het Lint is ongeveer vier kilometer lang en loopt van west naar oost door heel Badhoevedorp. Het Lint wordt gerealiseerd op de plek van de oude A9 en wordt een groen gebied, met fiets- en wandelpaden en mogelijkheden tot spelen.

Eén van de uitdagingen van dit project is dat er water door het gebied gaat stromen. Het huidige straatbeeld moet hierop aangepast worden. In het project worden drie ‘duikers’ aangebracht. Een duiker is een constructie die twee watergangen met hetzelfde waterpeil verbindt. Duikers worden vaak toegepast als alternatief voor een brug. De drie bruggen die over de duikers heen worden geplaatst, noemen we de ‘Bruggen van het Lint’.

Om deze duikers/bruggen te kunnen realiseren, moet de weg op drie plaatsen verwijderd worden. Er wordt in verschillende fases gewerkt. De Omgevingsverbinder is ingeschakeld om het omgevingsmanagement uit te voeren de de omwonenden en vele ondernemers in de buurt zo goed mogelijk te informeren en hen te helpen waar nodig.

In dit project bestaat het omgevingsmanagement uit de volgende zaken:

  • We hebben een omgevingsscan gemaakt voorafgaand aan de werkzaamheden. Hierbij zijn knelpunten en stakeholders in kaart gebracht;
  • We houden de buurt op de hoogte van de werkzaamheden door middel van bewonersbrieven;
  • We plaatsen updates over de werkzaamheden op de BouwApp;
  • We zijn aanwezig tijdens het inloopspreekuur in de bouwkeet;
  • We beheren de projecttelefoon en projectmail;
  • We voeren keukentafelgesprekken met ondernemers en omwonenden;
  • Nauwe afstemming met de gemeente Haarlemmermeer
Omgevingsmanagement Badhoevedorp

Project Details

PERIODE

Augustus 2022 – December 2023

KLANT

Aannemersbedrijf MAAS B.V.

PLAATS

Badhoevedorp

PROJECT OPDRACHTGEVER

Gemeente Haarlemmermeer – Badhoevedorp