Omgevingsmanagement: wie moet het doen?

Omgevingsmanagement vormt een steeds belangrijker onderdeel van bouw- en infraprojecten. Het is razendsnel ontwikkeld van een corvee-achtige bijzaak naar een centraal onderdeel van grote projecten. En dat vergt tijd en aandachtDe grote vraag is dan ook: wie moet het doen?   

Er is niet altijd een omgevingsmanager  
In de ideale wereld beschikt elk ingrijpend project over een uitstekende omgevingsmanager. Maar helaas, soms is er te weinig budget of is er simpelweg niemand beschikbaar. In dat geval moet iemand deze verantwoordelijke taak op zich nemen. Meestal iemand die daar niet voor is opgeleid en vaak ook andere taken en verantwoordelijkheden heeft. Vaak zijn dit projectleiders, uitvoerders of communicatiemedewerkers. We bespreken de voor- en nadelen van deze vakmensen in hun rol als omgevingsmanager.

OmgevingsmanagementOverleg

Projectleiders en uitvoerders

Voordelen: 

 • Zijn uitstekend op de hoogte van het project. 
 • Kunnen snel schakelen door beslissingsbevoegdheid en beheren zelf het budget.  
 • Zijn vaak ervaren vakmensen die vooruitdenken en problemen voorkomen.  

Nadelen: 

 • Zijn vaak technisch geschoold maar geen communicatie-expert.  
 • Zijn vooral gefocust op de projectvoortgang en minder op de omgeving.  
 • Zijn soms zo druk met het project zelf dat omgevingsmanagement er wel eens bij inschiet.  

Communicatiemedewerkers  

Voordelen:  

 • Zijn goed in het ophalen en begrijpen van gevoeligheden in de omgeving.  
 • Zijn vakmensen op het gebied van communicatie, ze weten hoe je een boodschap professioneel en begrijpelijk overbrengt. 
 • Hebben geen andere taken op en rond het project en houden de focus op communicatie.  

Nadelen:

 • Hebben niet altijd voldoende technische kennis om alle vragen te beantwoorden.  
 • Zijn zelf vaak niet werkzaam op en rond het project waardoor snel schakelen en communiceren niet vanzelfsprekend is.   

Het blijft teamwork 
Uiteraard zijn niet alle projectleiders of communicatiemedewerkers uit hetzelfde hout gesneden. Maar onverlet blijft dat iemands achtergrond en verantwoordelijkheden invloed hebben op hoe er wordt omgegaan met de omgeving. Je doet er dan ook goed aan om vooraf samen de strategie af te stemmen, de werkwijze te bepalen en de taken te verdelen. Plan vaste momenten in waarop je omgevingsmanagement evalueert zodat je altijd kunt bijsturen en verbeteren. Maak gebruik van de verschillende talenten, ervaringen en kennis die er in elk team aanwezig zijn. En wees bovenal niet terughoudend om elkaar continu scherp te houden op wat er speelt in de projectomgeving.