Omgevingsmanager voor project

Niet alle projecten hebben evenveel impact op de omgeving, de gevoeligheid van de historie verschilt ook per project, evenals het soort omgeving en de demografie. Daarom is het soms lastig in te schatten of omgevingsmanagement relevant is en hoeveel tijd, geld en aandacht je eraan moet besteden. Daarom de blog: “omgevingsmanagement voor project”, waar we u uitleggen wanneer het inschakelen van een omgevingsmanager noodzakelijk is.

Als vuistregel kan je nemen: hoe meer impact je project op de omgeving heeft, hoe belangrijker het is om omgevingsmanagement een belangrijke rol te geven in je projectaanpak. Vaak is het inschatten van de impact een kwestie van gezond verstand en een kritische blik. Let bijvoorbeeld op de locatie van het project. Midden in een weiland zullen minder mensen hinder ondervinden dan midden in een drukke woonwijk. Hierna bespreken we een aantal factoren die je mee kunt nemen in je afweging. 

Impact op de omgeving
Naast de locatie zijn er andere aspecten die de impact van het project beïnvloeden. Denk hierbij aan de duur van het project en de hinder die wordt verwacht. Verplaats jezelf in de schoenen van omwonenden en bedenk hoeveel hinder je van het project zou ondervinden. Denk hierbij aan geluidshinder, verkeershinder, lichthinder, geurhinder, schaduwhinder, trillingshinder, enzovoorts. Wanneer er sprake is van veel overlast door het project, doe je er verstandig aan om omgevingsmanagement zo vroeg mogelijk in het project toe te passen. Ga het gesprek aan met de omgeving en kom samen tot oplossingen om de hinder op voorhand zoveel mogelijk te beperken. Omgevingsmanagement gaat dus niet alleen om de communicatie, maar ook over de maatregelen die je treft. Als je minder maatregelen treft, is de kans groot dat er tijdens het project meer hinder wordt ondervonden en je meer tijd kwijt bent aan het managen van de ontevredenheid die door de overlast is ontstaan. 

Gevoeligheid historie
Soms leven er in een projectomgeving allerlei zorgen en gevoeligheden die impact hebben op de tevredenheid en het draagvlak voor het project. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er bij een eerder project zaken verkeerd zijn gelopen. Hierdoor kan de omgeving wantrouwend en dwarsliggend zijn. Je staat dan direct 3-0 achter als je aan het project begint. Daarnaast kan het zijn dat er in het voortraject van het project allerlei hoogoplopende conflicten, protesten of zelfs rechtszaken zijn geweest. Wanneer je niet op de hoogte bent van de gevoeligheid uit het verleden, kan je onverwacht voor allerlei verrassingen komen te staan. Probeer daarom altijd te achterhalen welke gevoeligheden er in de omgeving leven. Bijvoorbeeld door het lokale nieuws te checken en door met mensen in gesprek te gaan. Dat helpt je om een inschatting te maken of omgevingsmanagement noodzakelijk is.

Omgevingsmanagement voor project

Demografie
Elke projectomgeving is uniek en mensen zijn natuurlijk niet allemaal over één kam te scheren. Toch kan het belangrijke informatie verschaffen wanneer je je verdiept in de demografische statistieken in de projectomgeving. Het geeft je een goed beeld van wat er speelt. Zijn er vooral veel gepensioneerden? Dan kan je doorgaans rekenen op veel betrokkenheid en relatief weinig verkeer. Zijn er juist veel jonge gezinnen met tweeverdieners? Reken dan op een drukke spits, fietsende kinderen en houd rekening met de veiligheid van kinderen die op avontuur gaan achter de bouwhekken. Let er ook op of iedereen bijvoorbeeld de Nederlandse taal goed beheerst en of laaggeletterdheid een belangrijke rol speelt in de omgeving. Daar kan je de manier van communiceren weer op aanpassen, zodat je zeker weet dat je iedereen bereikt. 

Afweging omgevingsmanager voor project
Om een goede afweging is het dus belangrijk om de omgeving goed in beeld te krijgen. Niet alleen vanachter je scherm, maar vooral door met de mensen in gesprek te gaan. Door te weten welke mensen er wonen en welke belangen en zorgen ze hebben, kan je inschatten hoeveel impact jouw project zal hebben. Wanneer je dit vooraf doet, kan je in veel gevallen direct de juiste maatregelen nemen om de grootste pijnpunten te verzachten. Soms is hinder en overlast simpelweg niet te voorkomen en zal er tijdens het project veel gecommuniceerd en overlegd moeten worden met de omgeving. In dat geval weet je dat je er verstandig aan doet om iemand of een team vrij te maken om het omgevingsmanagement rond jouw project in goede banen te leiden.