Bent u op zoek naar een omgevingsmanager voor uw project?

Omgevingscommunicatie Toepassen

Moderne omgevingscommunicatie met ons in-house designteam, copywriters en bezorgers.

Heldere communicatie is belangrijk. Projecten kunnen een behoorlijke invloed hebben op het dagelijks leven van omwonenden, lokale ondernemers en andere betrokkenen. Zij moeten daarom op de hoogte zijn van de werkzaamheden die plaatsvinden en weten wat dit voor hen betekent. Vakkundig uitgevoerde omgevingscommunicatie creëert draagvlak voor uw project in de directe omgeving en versterkt het imago van uw bedrijf. Wij maken gebruik van traditionele en moderne communicatiekanalen om de omgeving op de hoogte te houden van wat er speelt gedurende een project en om mensen met vragen, meldingen of klachten te helpen.

Bewonersbrieven Omgevingscommunicatie

Bewonersbrieven, e-mail en projecttelefoon

Wij zorgen ervoor dat bewoners en lokale ondernemers goed geïnformeerd zijn voordat een project van start gaat. Een van de traditionele communicatiemiddelen die we hiervoor inzetten, zijn bewonersbrieven. Een helder geformuleerde bewonersbrief kan namelijk veel onbegrip en klachten voorkomen. Wij beschikken over een in-house designteam, copywriters en bezorgers waardoor we het proces van het schrijven tot en met het bezorgen van uw brief geheel uit handen kunnen nemen. Bij vragen meldingen of klachten, zijn wij voor de omgeving bereikbaar per telefoon, via de e-mail en de BouwApp.

De BouwApp

Moderne tijden vragen om moderne maatregelen. Wij maken daarom gebruik van de BouwApp in de dagelijkse communicatie met de omgeving. De BouwApp is een toegankelijke applicatie waarop projecten door belanghebbenden gevolgd kunnen worden. Hierop plaatsen wij korte tekstberichten, foto’s en video’s van de planning van werkzaamheden, een beschrijving van de werkzaamheden, de geldende maatregelen en de algehele voortgang van een project. We gebruiken de BouwApp ook om positieve ontwikkelingen onder de aandacht te brengen: Maakt uw bedrijf gebruik van duurzame materialen? Neemt u extra maatregelen om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen? Heeft u afgelopen zaterdag 300 rookworsten rondgebracht in de wijk van het project? Wij schrijven er een BouwApp-update over!

omgevingsmanager
DeOmgevingsverbinder-RestaurantHeerlijk

Persoonlijke interactie

Onze voorkeur gaat altijd uit naar een persoonlijke interactie met de omgeving, maar door de maatregelen n.a.v. het coronavirus is dat niet altijd meer mogelijk. Voorheen faciliteerden we informatieavonden, vergaderingen en inloopmomenten. Nu proberen we met oplossingen zoals digitale bijeenkomsten, dagelijkse updates in de BouwApp en individuele ontmoetingen toch nauw contact te onderhouden met de omgeving en zichtbaar te zijn in de buurt.