Bent u op zoek naar een omgevingsmanager voor uw project?

Klachten en meldingen

Vragen, klachten en meldingen worden adequaat behandeld en geregistreerd.

“Wat gaat er met onze straat gebeuren? Hoe kan ik straks mijn huis bereiken? Kan de thuiszorg nog wel aan huis komen?” Zowel in de voorbereidingen als tijdens de uitvoering hebben omwonenden vragen over uw project. Belangrijk is om direct gehoor te geven aan klachten, zodat betrokkenen zich gehoord voelen en weten dat er serieus met hun bezorgdheid wordt omgegaan.

Omgevingsmanager Inschakelen

Werkwijze

Meldingen, vragen en klachten kunnen telefonisch, per e-mail en via de BouwApp bij ons worden ingediend. Wij reageren hier gemiddeld binnen 8 uur op en proberen deze altijd binnen 12 uur af te handelen. Om de status van alle aanvragen en klachten overzichtelijk te documenteren, maken wij gebruik van een zogenaamd ‘Meldingen en Klachten Registratieformulier’. Wij delen ons meldingen- en klachtenregister op wekelijkse basis met opdrachtgevers zodat zij gedurende het project weten wat er speelt in de buurt.