Gebiedsmarketing: regio & citymarketing

Kent u die grote letters met ‘I Amsterdam’? Dat is gebiedsmarketing voor de stad Amsterdam, ook wel citymarketing genoemd. Gebiedsmarketing, of citymarketing, is het op een onderscheidende, originele en aantrekkelijke manier op de kaart zetten van een bepaald gebied.

De voordelen van gebiedsmarketing:

 • De economie in het gebied wordt gestimuleerd.
 • De leefbaarheid voor bewoners verbetert.
 • Het vergroten van zichtbaarheid voor lokale bedrijven.
 • Bedrijven en bewoners werken makkelijker samen.
 • Bewoners of bezoekers consumeren meer in het gebied.
 • Er komen bezoekers uit andere gebieden naar het geselecteerde gebied.
Gebiedsmarketing

Wat is gebiedsmarketing?

Met gebiedsmarketing laat u zien wat de bestemming in huis heeft om de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten. Bijvoorbeeld als u winkelend publiek naar het gebied wilt trekken of een plek van betekenis wil creëren voor bewoners en bezoekers. Dat kan op regionaal niveau, lokaal niveau en in een bepaalde wijk. Voor gebiedsmarketing is gebiedspromotie nodig. Dat zijn alle promotionele zaken die bijdragen aan de bekendheid van het gebied als merk. Aantrekkelijke zaken voor gebiedsmarketing zijn bijvoorbeeld:

 • Attracties: natuur, culturele plekken, evenementen.
 • Toegankelijkheid: wegen, treinen, trams, vliegvelden.
 • Recreatie: commerciële activiteiten.
 • Accommodatie: hotels, B&B’s.
 • Activiteiten: sport, avontuur.

Om een gebied te promoten met gebiedsmarketing kijken we eerst naar het doel van de marketing: wat willen we bereiken? Als het doel is om meer mensen naar het winkelgebied te trekken, hoort er een andere marketingstrategie bij de gebiedspromotie dan wanneer er een hoop nieuwe huizen worden gebouwd.

Regio- en citymarketing

Regiomarketing is vaak groter dan gebiedsmarketing. Dit is een langetermijnproces met verschillende, samenhangende activiteiten die gericht zijn op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen voor een bestemming. Regiomarketing is het meest succesvol met draagvlak van inwoners, ondernemers en ambassadeurs. Zij wonen of leven in het gebied.

Citymarketing is het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat, winkelcentrum of meerdere met elkaar verbonden gebieden. Citymarketing richt zich 3 b’s: bezoekers, bedrijven en bewoners.

Bezoekers
Waarom bezoeken mensen een gebied? Wat maakt een gebied populair? En hoe zorgen we ervoor dat het gebied bij de juiste groep mensen onder de aandacht komt? Dat is waar marketeers zich bij gebiedsmarketing voor bezoekers mee bezig houden. Een winkelgebied met alleen maar dure merken adverteren bij een doelgroep met een beneden modaal inkomen werkt bijvoorbeeld niet. Aan de andere kant zorgt het Mattheuseffect er bij citymarketing voor dat steden die al populair zijn nog meer aandacht naar zich toe trekken.

Bedrijven
Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, economische groei en innovatie. Met gebiedsmarketing is het mogelijk om belangrijke bedrijven naar het gebied te leiden.

Bewoners
Waarom blijven mensen wonen in een gemeente? En wat trekt nieuwe bewoners aan? Citymarketing voor bewoners wordt bijvoorbeeld ingezet wanneer er veel nieuwe woningen gebouwd worden, wanneer een gebied zich wil richten op een andere doelgroep dan er al in het gebied woont (koude marketing), het vernieuwen van een gebied voor de bestaande bewoners (warme marketing) en het aantrekkelijk houden van de woonomgeving voor bewoners van alle leeftijdscategorieën (neighbourhood effect).

Marketingcommunicatie strategie voor steden

Citymarketing is veel meer dan een mooi logo en een leuke slagzin. Een volwaardige citymarketingactiviteit werkt aan het product en aan de marketingcommunicatie van de plaats.

Wat is marketingcommunicatie? Marketingcommunicatie is de manier waarop er gecommuniceerd wordt met de doelgroep. Een bedrijf positioneert, profileert en presenteert zichzelf. Dat begint voor citymarketing met een sterk city marketing plan.

Citymarketing gebeurt in een aantal stappen. Allereerst is het belangrijk om te weten waarom gebiedsmarketing nodig is. De betrokken stakeholders moeten bewust worden gemaakt van het belang van citymarketing, daarna worden de scope en doelstellingen van het project geformuleerd. De stad wordt geanalyseerd: wie wonen er nu, wie bezoeken het gebied nu, welke bedrijven zijn er gevestigd en wat zijn de beoogde bezoekers, bewoners en bedrijven? De visie en strategie worden vertaald naar een actieplan en uitvoeringsplan. In dat uitvoeringsplan staan de acties die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken. Het uitvoeringsplan omvat maatregelen op drie niveaus: product, marketingcommunicatie en organisatie.

Een succesvolle marketingcommunicatie campagne voor citymarketing zorgt ervoor dat de gestelde doelstellingen in het uitvoeringsplan gehaald worden. Marketingcommunicatie is een effectief middel voor het bekend maken van een (vernieuwd) gebied.

Gebiedscommunicatie

Gebiedscommunicatie, of stakeholdermanagement, is in gesprek gaan met alle partijen die voor het project van belang zijn. Communicatie is niet alleen zenden. Het is niet alleen het sturen van een bewonersbrief bij een project of het informeren over nieuwe werkzaamheden. Het is het betrekken van omwonenden en stakeholders bij een project. De partijen betrekken bij plannen is belangrijk voor het draagvlak wanneer het plan uitgevoerd wordt. Goede gebiedscommunicatie zorgt dat de uitvoering van het werk dat je gaat doen zo goed mogelijk verloopt.

Met gebiedscommunicatie creëren we draagvlak onder stakeholders. Dit begint al bij de aanbesteding. Door te communiceren met stakeholders zijn mensen minder geneigd te klagen of ergens tegenin te gaan en zijn ze enthousiaster over een gebied. Misschien zijn ze zelfs uiteindelijk ambassadeurs! Gebiedscommunicatie is interactie met alle belangrijke partijen.

Citymarketing Rotterdam: Case Project Hart van zuid

Hart van Zuid moet het nieuwe stadscentrum worden van Rotterdam-Zuid. Sinds 2016 wordt het hele gebied rond Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy daarom flink op de schop genomen. De uitbreiding van het winkelcentrum komt gedeeltelijk op de locatie van het oude Theater Zuidplein en wordt verbonden met de nieuwe busterminal. Ook het huidige deel wordt aan de binnenkant flink opgeknapt en de parkeerfaciliteiten voor fiets en auto worden uitgebreid.

De Omgevingsverbinder is de omgevingsmanager die tijdens de bouw de belangen van bewoners, bedrijven en stakeholders in de gaten houdt, maar is ook medeverantwoordelijk voor de gebiedsmarketing van Hart van Zuid. Aan ons de taak om het gebied rondom Zuidplein in een positief daglicht te zetten. Het grote voordeel aan een omgevingsmanager inzetten voor gebiedsmarketing is dat er veel input voor gebiedsmarketing uit de gesprekken met bewoners komt: er hoeft niet twee keer hetzelfde werk gedaan te worden. De omgevingsmanager weet bijvoorbeeld al heel vroeg wanneer het winkelcentrum af is of wanneer het hoogste punt van een gebouw bereikt wordt. Om zo’n mijlpaal te vieren, wordt gebiedsmarketing ingezet: de bewoners en bedrijven worden uitgenodigd voor een viering en zien direct de voortgang van een gebied.

Voor de case Hart van Zuid organiseerde De Omgevingsverbinder de Zie Zuid Awards. Dat zijn lokale awards waarbij mensen bedrijven of andere mensen konden nomineren in verschillende categorieën. Op de genomineerden kon gestemd worden en tijdens een evenement werd de winnaar bekendgemaakt. Dit deden we om de cultuur en de wijk Zuid op ondernemersgebied verder uit te lichten. Tijdens de nominatiefase komen stemmers erachter dat er kunstenaars in hun wijk wonen, welke cafés en winkels er zijn en welke bijzondere verhalen hun buren hebben.

De Omgevingsverbinder is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement in de realisatiefase van deze projecten. Door een actieve en kordate communicatie creëren wij draagvlak in de omgeving voor de werkzaamheden die worden verricht. Dit betekent dat wij in nauw contact staan met lokale ondernemers, bewoners en verschillende klankbordgroepen en voor hen het aanspreekpunt zijn.

Waarom De Omgevingsverbinder als gebiedsmarketeer voor uw project

De omgevingsmanagers van De Omgevingsverbinder zijn niet alleen omgevingsmanagers; ze zijn ook marketeers. Onze collega’s zijn breed opgeleid, waardoor we bij De Omgevingsverbinder een heel bouwproject meedraaien. Dat betekent dat onze omgevingsmanager in de participatiefase start, in gesprek gaat met stakeholders en bewoners, tijdens het project het bekende gezicht is in de wijk en na het project een city marketing plan maakt voor gebiedspromotie. Het grote voordeel aan onze omgevingsmanagers is dat ze van begin tot eind betrokken zijn bij een project, dus er geen nieuwe briefing hoeft te komen voor een duur marketingbureau. De Omgevingsverbinder doet het allemaal. Neem direct contact met ons op.