Alle belangen op een rij met een stakeholdersanalyse

Een omgevingsscan maken, klachten afhandelen, brieven schrijven: een omgevingsmanager regelt het allemaal. Maar hoe? En waarom? De komende tijd zetten we steeds één van onze werkzaamheden in de schijnwerpers, geven we tips en laten we zien hoe divers (en leuk) omgevingsmanagement is. Kortom, we beantwoorden de vraag: Wat doet een omgevingsmanager eigenlijk? In dit tweede blog vertellen wij je alles over stakeholdersanalyses.

DeOmgevingsverbinder-RestaurantHeerlijk

Wat zijn stakeholders?

Voordat we het gaan hebben over stakeholderanalyses is het misschien handig te bespreken wat (of eigenlijk wie) stakeholders precies zijn. Stakeholders zijn personen, groepen of instanties die op wat voor manier dan ook belangen hebben bij je project. Dit kunnen overheidsinstellingen zijn, maar ook buurtbewoners, lokale ondernemers, nood- en hulpdiensten, sportverenigingen en ga zo maar door.

Een stakeholderanalyse is dus …

Het spreekt voor zich. Met een stakeholderanalyse wordt er onderzocht wie de stakeholders precies zijn, maar ook welke belangen zij hebben. Je gaat dus onderzoeken hoe de omgeving in elkaar steekt en welke wensen en zorgen er rondom een project zijn. Zodra je overzicht hebt op wat er in een omgeving speelt, kun je je omgevingsmanagementstrategie hiernaar inrichten en maatregelen afstemmen met de omgeving en de opdrachtgever.

Rieke Omgevingsmanagement

Rieke tijdens een presentatie aan de nood- en hulpdiensten in provincie Utrecht

Hoe gaan wij te werk?  

In de voorbereidingsfase van een project bezoeken wij de projectlocatie en doen wij online vooronderzoek. Meestal kunnen we op basis hiervan vaststellen wie de stakeholders zijn. Zodra de stakeholders in kaart zijn gebracht, maken we een overzicht van de belangen van de stakeholder en de invloed en/of macht die een stakeholder heeft. Ook wordt gekeken hoe de onderlinge relaties zijn tussen stakeholders en wat voor invloed dit kan hebben tijdens het project. Uiteraard proberen wij tijdens het project iedereen zijn belangen zo goed mogelijk te behartigen. Immers een klein probleem voor het project kan wel een grote impact hebben op een stakeholder. Hieronder volgen enkele situaties:

Voorbeeld 1:
Een oudere invalide vrouw kan door werkzaamheden tijdelijk niet meer parkeren voor haar huis. Wij regelen voor haar een noodparkeerplaats naast haar achtertuin. Zo hoeft ze niet ver te lopen vanaf haar huis naar haar auto.

Voorbeeld 2:
Vanwege een niet te vermijden omleiding rijden er meer auto’s dan gebruikelijk langs een school. Om de veiligheid te waarborgen, besluiten wij om tijdelijke verkeersdrempels aan te brengen en zetten wij op schooldagen klaar-overs in.

Bovendien willen wij belanghebbenden zoveel mogelijk laten participeren bij de maatregelen rondom een project en hen mee laten praten over oplossingen. Met ondernemers en vertegenwoordigers van instanties organiseren we daarom meestal keukentafelgesprekken, zowel op locatie als digitaal. Tijdens deze gesprekken bespreken we bijvoorbeeld hoe we de bereikbaarheid van hun panden kunnen waarborgen, maar ook zaken als laad- en lostijden. Voor omwonenden organiseren wij meestal informatieavonden en spreekuren. Meer informatie over participatie volgt in een nieuwe blog.

Omgevingsmanagement Stakeholdersanalyse

Ondersteuning en acties

Nadat de stakeholders de kans hebben gehad hun zorgen, wensen, behoeften en problemen met ons te delen en er met hen afspraken zijn gemaakt, begint voor ons het werk waar we écht enthousiast van worden. Dan gaan wij er namelijk eens goed voor zitten en denken we na over hoe wij de omgeving kunnen ondersteunen bij eventuele problemen. En natuurlijk over hoe we meer draagvlak kunnen creëren met bijvoorbeeld ludieke acties, zoals we deden tijdens het project aan de Kleiweg-Uitweg in Rotterdam. Hoe we dát dan weer doen? Dat bespreken we een andere keer…